HEALING 19   watercolor on yupo    10"H x 10"W

HEALING 11   watercolor on yupo    10"H x 10"W

HEALING 1     oil on canvas    12”H x 12”W

HEALING 10    (Sold)   oil on canvas   12"H x 12"W

HEALING 7   watercolor on yupo    10"H x 10"W   

HEALING 18   watercolor on yupo    10"H x 10"W

HEALING 12   watercolor on yupo    10"H x 10"W

HEALING 20 watercolor on yupo    10"H x 10"W

​HEALING 2    (Sold)   oil on paper    16"H x 14"W​

​HEALING 8    oil on canvas    12"H x 12"W  

​HEALING 9   watercolor on yupo    10"H x 10"W​

HEALING 17   watercolor on yupo    10"H x 10"W

HEALING 16   watercolor on yupo    10"H x 10"W

​HEALING 5   watercolor on yupo    10"H x 10"W​

HEALING 3    oil on canvas    12"H x 12"W

TestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTestingTesting